Birding in Taiwan

 

 
Art Gallery

Kuo K.K.

Chairman Yuan Yu Industries Ltd

 

Fairy Pitta by Chen Wen Wang
Chen-wen Wang

Gallery 1

 

Mongolian Plover

John Wei

Gallery 1

Gallery 2

Gallery 3

 

 

Hank Tseng

 

 

Ten-Di Wu

The Fairy Pitta in Taiwan, a Photographic Essay

 

Huang Wen-Hsin

 

Wang Yu-Kung

 

Ong Long-Shin

 

Shaw Chin-Liang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art Gallery - Shaw Chin-Liang

 

 

Black Eagle

 

Black Eagle

 

Black Eagle

 

Black Eagle

 

Black Kite

 
 

Black Kite

 

Black Kite

 

Black Kite

 

Black Kite

 

Black Kite

 
 

Black Kite

 

Black Kite

 

Black Kite

 

Black Kite

 

Black Kite

 
 

Black Kite

 

Black Kite

 

Black Kite

 

Black Kite

 

Black Kite

 
 

Chinese Sparrowhawk

 

Chinese Sparrowhawk

 

Chinese Sparrowhawk

 

Chinese Sparrowhawk

 

Chinese Sparrowhawk,female

 
 

Chinese Sparrowhawk,female

 

Chinese Sparrowhawk,immature

 

Chinese Sparrowhawk,immature

 

Chinese Sparrowhawk

 

Chinese Sparrowhawk

 
 

Chinese Sparrowhawk